KERJA - KERJA UKUR YANG DIJALANKAN OLEH JURUKUR SULAIMAN MULAI 01.08.1996
- PEJABAT KUALA TERENGGANU
BIL                       NAMA PROJEK PELANGGAN (TAHUN 1996)

  1        Kerja ukur Topografi Tapak Sek.                JKR Terengganu
            Keb. Padang Air, K. Terengganu
  2        Kerja Ukur Laluan Paip Air Dari Kg.          BABENA SDN.BHD/
            Raja Besut Ke Bukit Keluang Besut            JBA Terengganu
            Terengganu
  3        Kerja Ukur Topografi Rancangan                JPS Kemaman, Terengganu
            Tanah Berkelompok Pekan Air Jernih,
            Kemaman, Terengganu.
  4        Kerja Ukur Topografi Sistem Pengairan      JPS Kuala Terengganu
            Kg. Pulau Manis / Naga Mengulur
            ( Laluan A )
  5        Setting out piling point Tangki Air              BABENA SDN. BHD
            Kg. Bukit Keluang, Besut.
 
TAHUN 1997
  1      Kerja ukur Laluan Tepi Jalan Paka                 Neraca Lancar Sdn.Bhd
          ke kg. Santong.
  2      Kerja Ukur Topografi Bandar                         Khasi Berhad
          Lot 4041 Bt. Besar
  3      Kerja Ukur Topografi dan Setting Out           Benalec Sdn. Bhd
          Tambak Pantai Sura, Dungun.
  4      Kerja Ukur Topografi, Detail Dan                  Cengal Jaya Sdn. Bhd
          Setting Out Kawasan Pelabuhan
          Cendering, Kuala Terengganu.
  5      Kerja Ukur Topografi, Detail Dan                  Babena Sdn. Bhd
          Setting Out Lot Kedai, Jertih
  6      Kerja Ukur As-Built Kawasan                        Hubungan Raya Sdn. Bhd
          Perpindahan Sg. Kerak, Marang
  7      Kerja Ukur Topografi Tapak Kilang            Gabongan Pemborong Quarry
          Incubator, Kg. Telemong, Kuala
          Berang, Ajil, Kuala Ping dan Jabi
  8      Kerja Ukur Setting Out Jalan                    Emas Kejuruteraan Sdn. Bhd
          Jakar Cukai, Terengganu
  9      Kerja Ukur Topografi dan Setting                Hubungan Raya Sdn. Bhd
          Out Tapak Kedai, Ajil
  10   Kerja Ukur Topografi Tapak Yayasan               Senibahri Arkitek
         Islam Dungun dan Setiu
  11   Kerja Ukur Topografi Tapak Rumah                 PMINT
  12   Kerja Ukur Topografi dan Alignment                JBA Terengganu /
         Laluan Paip Air dan Tapak Tangki                    Pr. ZAABA
         Air Kuala Terengganu
  13   Kerja Ukur Topografi dan Alignment                MD Dungun
         Longkang Jalan Gate dan Sura
  14   Kerja Ukur Setting Out Titik Uji             Teknik Lengkap Sdn. Bhd
         Tanah Dasar Laut Pantai Paka
  15   Kerja Ukur Topografi dan As Built              Sen Sen Chemical
         Laluan Paip Gas Telok Kalong
  16   Kerja Ukur Topografi Dan Alignment       Nyior Manis Sdn. Bhd
         Longkang Telok Ketapang
  17   Ukur Topografi Tapak Pejabat Dan       YP Keluarga  Terengganu
         TASKA Kuala Terengganu, Marang
         Dan Cendering
  18   Kerja Ukur Penentuan Sempadan               MP Kuala Terengganu
         Barat Lot 8021 Manir
  19   Kerja Ukur Topografi Dan Detail                    JKR Kuala Terengganu
         Jalan Dan Simpang Kg. Alor Lintang
         Manir, Bukit Payong Dan Bt. 6
  20   Kerja Ukur Topografi Pembinaan                   JBA Pahang
         Empangan Air Sg. Cerek Kuantan
  21   Kerja Ukur Topografi Tapak                          Detra Holding
         Perumahan KETENGAH
  22   Kerja Ukur Laluan Paip Air ke Padang           JBA Pahang
         Tengku, Lipis, Pahang.
  23   Kerja Ukur Jalan Kg. Janda Baik, Pahang       JKR Pahang
  24   Ukur Topografi tapak kedai,                          PMINT
         Kuala Terengganu.

TAHUN 1998
   1   Kerja Ukur Penentuan Semula Tanda              Deraya Group
        Sempadan, Mukim Sura.
  2    Kerja Ukur Site Survey Di Tapak                   UB USAHABINA
        Resevoir Keru, Gunung Mas,Kendong            Sdn. Bhd
        dan Selemak Negeri Sembilan.
  3    Kerja Ukur Untuk Laluan Paip Air                UB USAHABINA
        Rembau - Tampin - Gemencheh                     Sdn. Bhd
        ( Peringkat 1 )
   4   Kerja Ukur Hidrografi bagi Membaik         Kuantan Port Consortium
        Pulih ‘ Sheet Pile ‘ Di Pelabuhan
        Kuantan, Pahang.
  5    Kerja Ukur As-Built Benteng                       Ensidesa Sdn. Bhd
        Cendering, Kuala Terengganu.
  6    Kerja Ukur dan Pegging Kawasan          Jabatan Perkhidmatan Haiwan
        Hutan Padang Pulut, Dungun, TRG.
  7    Kerja Ukur bagi Projek Membaik Pulih          JBA Terengganu
        Dan Menaiktaraf Sistem Bekalan Air
        Pakej 3 ( Kuala Terengganu - Marang )
  8    Pelan Permohonan Tanah dan                    YPK Terengganu
        Pengukuran Tapak Desa Aman Setiu.
  9    Kerja Ukur Pakej 6 bagi Projek                 JBA Pahang D.Makmur
        Bekalan Air Kuala Rompin, Pahang.
 10   Kerja Ukur Membaikpulih dan                  Lembaga Air Perak
        Menaiktaraf Sistem Bekalan Air
        Di Malaysia. Pakej 2 untuk Negeri Perak.
 11   Kerja Ukur Cadangan Mendirikan               MARA
        Bangunan Perniagaan MARA, Setiu.
 12   Kerja Ukur Detail, Pegging Jalan &          Hubungan Raya Sdn Bhd
        Longkang serta IP di Kawasan
        Perindustrian Telok Kalong, Kemaman
 13   Mengukur Dan Pegging Kawasan Tapak    JPH Negeri Terengganu
        Perumahan & Pejabat Ladang Sumber
        Genetik Termasuk Buffer Zon
 14   Kerja Ukur Bagi Water Supply System         Contrail Sdn. Bhd
        In Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan.
 15   Kerja Ukur Bagi Pembinaan Jalan Dari         JKR Kelantan
        Cabang 3 , Tumpat Kelantan.
 16   Kerja Ukur Membuat Tanda Rujukan           BABENA Sdn. Bhd
        Dan Menanda Semula Sempadan Lot.
  17  Kerja Ukur Tapak Query, Mukim Ajil ,        Terenggo Quarry Sdn. Bhd
        Terengganu.
  18  Perkhidmatan Ukur Untuk Kerja -                KETARA Besut
        Kerja Penyedian Pelan Tali Air Terbina
        Di Kawasan KETARA.
  19  Kerja Ukur Bagi Projek Naik Taraf              JKR  Ibu Pejabat
        Bulatan dan Jalan Kuala Terengganu -
        Kota Bharu, km 13 - Laluan 65
  20  Kerja Ukur Setting Out, Levelling Dan        Nyior Manis Sdn. Bhd
        Cross Section, Di Telok Ketapang,
        Kuala Terengganu.
  21  Kerja Ukur Site Survey Tapak Sekolah          UB USAHABINA
        KBSM ( Naik Taraf ), Mukim Bertam            Sdn. Bhd
        Melaka.
  22  Kerja Ukur Setting Out & As Built              Nyior Manis Sdn. Bhd
        Piling Point Untuk Jambatan Dan
        Longkang di CH 1008, Jalan Lapangan
        Terbang.
  23  Kerja Ukur Penentuan Tukun Dengan          Kuantan Port Consortium
        Menggunakan Kaedah GPS
  24  Kerja - Kerja Ukur Kejuruteraan                  JPS Negeri Terengganu
        bagi Projek Pembinaan Perlindungan
        Tebing Sg. Terengganu Fasa II.
  25  Kerja Ukur Kejuruteraan Bagi                      JPS Selangor
        Parit Sungai Kandis & Jalan
        Kebun Kanan, Di Klang, Selangor.
  26  Menyediakan Pelan Bagi Permohonan         UPEN Pahang
       Tanah dan Pelan Bagi Penyedian
       Hakmilik Sementara, Rompin Pahang.
 27  Pengukuran Tapak TNB & Pembentong          FELCRA Berhad
       Perumahan Kilang Kelapa Sawit, Maran
       Pahang Darul Makmur.

KERJA - KERJA UKUR YANG DIJALANKAN OLEH JURUKUR SULAIMAN MULAI 01.08.1996
- PEJABAT KUALA LUMPUR
  1        MRCB 275kv Transmision Line      Pernas Engineering Sdn. Bhd
            Loopping into Europlus Bukit
            Torek Sub Station
  2        TNB Transmission System             Pernas Engineering Sdn. Bhd
            Development ( Package 3
             Mainhead C ) 123 kv UKM sub
            Station to Bangi Heigh Sub Station
  3        TNB Transmission System             Pernas Engineering Sdn. Bhd
            Development ( Terminal A4 )
            kv Termination at Plam
            Green ( Heighland - Lowland )
  4       Kerja Ukur Topografi Kedudukan   Ahmad Zaki Sdn. Bhd
           Asrama Ke - 7 Kolej 9
           Universiti Malaya, Kuala Lumpur
  5       Development and Construction        Johawaki - Ahmad Zaki JV
          of Masjid Wilayah Persekutuan,
          Jalan Duta, Kuala Lumpur
  6      Ukuran Sempadan dan Topografi     Percon(M) Sdn. Bhd
          HS(D) 80551, Mukim setul,
          Seremban, Negeri Sembilan dan
          CT 20877, Lot 6069, Mukim Kapar,
          Klang, Selangor
  7      TNB Transmission System               Pernas Engineering Sdn. Bhd
          Development 132kv Termination
          into Pasak Substation, Kota Tinggi,
          Johor.
  8      Ukuran Sempadan dan Topografi     Panji Timor Sdn. Bhd
          Lot PT 788, Bukit Tinggi, Bentong,
          Pahang
  9     Ukuran Topografi Cadangan             Saba Consult
         Tapak Sekolah Rendah Ugama 111
         dan Masjid Darul Ehsan,
         Subang Jaya , Selangor
  10   Setting Out Alignment dan Ukuran    Padu Teguh Enterprise
         Pengesahan Sempadan bagi
         Pembinaan Parit di Pekan Sekinchan,
         Sabak Bernam, Selangor.
  11   Ground and conductor Profile           Pernas Engineering Sdn. Bhd
         Survey for Transmission Line
         Crossing Line A3, 132kv From
         Salak Tinggi To Semenyih
         Waterwork.
  12   Prosed Costruction of Factory           Purcon ( M ) Sdn. Bhd
         Building on Lot PT 3910,
         Mukim Setul, Seremban.
  13  Cadangan Pembinaan Auditorium       Kementerian Kebudayaan
        Seni Pada Lot 13073, Mukim             Keseniaan dan perlancongan
        Rasah, Seremban, Negeri Sembilan     Malaysia / Arkitek Rekabina
        Sdn. Bhd.
  14  TNB Transmission System                   Pernas Engineering Sdn. Bhd
        Development 132kv Termination
       Into Hicom Substation, Shah Alam,
       Selangor.

TAHUN 1997
   1   TNB Transmission System Development    Pernas Engineering Sdn. Bhd
        500 kv & 275 kv Termination Bt. Tarek
        Europlus, Selangor
   2   TNB Transmission System Development    Pernas Engineering Sdn. Bhd
        132 kv Termination Into Europlus
        sub - Station
   3   Ukur Topografi at Istana Negara                 Johanawaki Sdn. Bhd
        Kuala Lumpur
  4   Topographi and Detail ( Cornwallis )           Muzium Auticulture 0
        Georgetown Pulau Pinang.
   5  Ukur Topografi Cadangan Jalan                   Fasa Timor Sdn. Bhd
        Ke masjid Wilayah Persekutuan,
        Kuala Lumpur.
   6    Sungai Selangor Water Supply                     Pakatan Lengkap SB
        scheme Phase 2 Stage 1 Distribution
        Supply System - Package 2 1B
   7   Sungai Selangor Water Supply                     FCY Construction SB
        scheme Phase 2 Stage 1 Distribution
        Supply System - Package 2- 1C
   8   Establishment Of Ground Control Points       Puncak Niaga ( M ) SB
        And Monitoring Surveys.
  9  Demarcation and Topographical Survey         Kumpulan Mecator SB
        For Proposed Quarry Site At Lot PT.
        G 3222 & PT. 2094, Mukim of Penghulu
        Diman, District of Hulu Terengganu.
  10  Kerja - Kerja Ukur Butiran Untuk                     Tech Bemacy
        Cadangan Membina dan Menyiapkan
        Bangunan Tambahan Fakulti Ekonomi
        Dan Kompleks Hal Ehwal Pelajar Di UPM
        Serdang, Selangor Darul Ehsan.
  11   Kerja - Kerja Ukur Butiran Untuk                  Masjid Al-Aman
         Laluan Paip air dan Pembentungan.
  12   Demarcation and Topographical survey          BP Malaysia Sdn.Bhd
         of part of lot 4283 and PT 4, Mukim Batu,
         Kuala Lumpur.
  13   Kerja Pengukuran untuk sungai Tengi,                        JPS Kuala Selngor
        Tanjung Karang, Daerah kuala selangor,
        Selangor Darul Ehsan.
  14  Kerja Ukur Setting Out Jalan Diatas Lot                     Perangsang International
        8953 Mukim Tanjung Dua Belas Daerah
        Kuala  Langat, Selangor
  15  Projek Pembinaan Secara ‘ Design & Built ‘                 Pretech Sdn. Bhd
        Sebatang Jalan Raya North Road di tapak
       Projek Kompleks Sukan Negara, Bukit Jalil
       Sungai Besi Kuala Lumpur & Propesed
       Bridges : Sungai Perigi Nenas, Sungai Chandong
       Besar Pulau Indah.
  16  Kerja Ukur ‘ As-Built’ Jalan Ladang Mukim              Syarikat Pembinaan Saudara Lam
        Kerdau & Mukim Jenderak Temerloh Pahang.
  17  Kerja Ukur bagi Jalan Ladang Kampung                     IADP , Pahang
        kuala Medang Mukim Ulu Jalai Lipis.
  18   Kerja Ukur Penyedian Pelan, Pengambilan                Ceria Bina
         Tanah untuk Jalan Ladang, Jalan, 86,87,88
         & 89, Mukim Pelangai, Jalan A,B,C & D,
         Kampung Karak Setia, Jalan Kampung
         Cinta Manis, Mukim Sabai.

TAHUN 1998

   1    Kerja - Kerja Ukur Tanah Cadangan              JKR Wilayah Persekutuan
         Blok Bangunan Empat Tingkat untuk
         Sekolah  Kebangsaan Bullion Mining,
         Kuala Lumpur.
   2    Sungai Selangor Water supply Scheme           Seni Kembara Contruction
         Phase 2 Stage 1Distribution supply                 Sdn. Bhd
         System.
   3   Monitoring Surveys ( 2nd. Observation )         Puncak Niaga ( M ) Sdn. Bhd
   4  Ukuran Demarkasi dan As-Built Diatas           Roslan Hj. Yaakob Sdn. Bhd
        Tapak Cadangan Bangunan Pejabat PPK
        Pasir Panjang Diatas Lot 7894, Mukim
        pasir Panjang, Daerah Sabak Bernam,
        Selangor Darul Ehsan.
   5   Sungai Selangor Water supply Scheme           Seni Kembara Contruction
        Phase 2 Stage 1Distribution supply                 Sdn. Bhd
        System ( Package 2-1A).
   6   Sungai Selangor Water supply Scheme          Effiforce ( M ) Sdn. Bhd
        Phase 2 Stage 1Distribution supply
        System ( Package 2-2).
   7  Kerja Ukur As - Built Drawing                     Perangsang Internasional Sdn. Bhd
   8   To Carry Out The Setting Out                      CSL Soil Centralab Sdn. Bhd
        Position Of The Explanatory Hole
        For Kaseh Highway.
  9   Propesed Bridges : Sungai Perigi                    Pretech Sdn. Bhd
       Nenas, Sungai Chandong Besar
       Pulau Indah.
  10  Boreholes Location At Cyber Jaya                  CSL Soil Centralab Sdn. Bhd
  11  Kerja - Kerja Ukur Sukat Cadangan                TNB
       Talian Penghantaran 132kv Dari PMU
       Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur.
  12  Rancangan meningkat Taraf Sistem              Syarikat Abdul Rahman b. Mohamad
        Saliran Kampong Tebok Pulai ( Fasa 1 )
        Daerah Sabak Bernam, Selangor
        Darul Ehsan.
  13  Cadangan Membina Sebuah Masjid                 Ahmad Zaki Sdn. Bhd
        di KL Internasional Airport, Sepang
        As - Built piling Location For Sewerage
        Treatment Plant. B29.
  14  Kerja Ukur Projek Di Sepang                          Watabina Sdn. Bhd
  15  Kerja Ukur Untuk Penyedian Pelan                  IADP Pahang.
        Pengambilan tanah Untuk Jalan ladang
        Bagi Mukim Kuala Lipis Dan Mukim Telang
        Daerah Lipis.
  16  Borehole Position Subang - Balakong                   CSL Soil Centralab Sdn. Bhd
        Link ( Package 4B )
  17  Kerja Ukur Detail Di atas Lot 51777                     Pusat Rawatan Islam
        & 51778 Mukim Kuala Lumpur                            Sdn. Bhd
        Wilayah Persekutuan.
  18  Kerja - Kerja Ukur Tanah Bagi                              JKR Negeri Selangor
        Tapak Cadangan Sekolah Menengah
        Sungai Buluh, Seksyen 10, Petaling.

KERJA - KERJA UKUR  UNTUK BADAN-BADAN KERAJAAN

     1         Kerja ukur Topografi                              JKR
                Tapak Sek. Keb.                               Terengganu
                Padang Air,
                K. Terengganu
     2         Kerja Ukur Topografi                             JPS
                Rancangan Tanah                              Kemaman
                Berkelompok Pekan
                Air Jernih JPS
                Kemaman,
                Terengganu
      3       Kerja Ukur Topografi                              JBA
               dan Alignment Laluan                        T erengganu
               Paip Air dan Tapak
               Tangki Air Kuala
               Terengganu
      4       Kerja Ukur Topografi                         JKR Kuala
               Dan Detail Jalan Dan                         Terengganu
               Simpang Kg. Alor
               Lintang Manir,
               Bukit Payong Dan
               Bt. 6
      5       Kerja Ukur Topografi                           JBA
               Pembinaan Empangan                        Pahang
               Air Sg. Cerek Kuantan
      6       Kerja Ukur Laluan                                JBA
               Paip Air ke Padang                             Pahang
               Tengku, Lipis, Pahang
     7        Kerja Ukur Jalan                                 JKR
               Kg. Janda Baik,                                 Pahang
               Pahang
     8        Kerja Ukur bagi                                  JBA
               Projek Membaik                            Terengganu
               Pulih Dan
               Menaiktaraf
               sistem Bekalan
               Air Pakej 3
               (Kuala Terengganu -  Marang)
     9        Kerja Ukur Pakej 6                              JBA
               bagi Projek Bekalan                          Pahang
               Air Kuala Rompin,
               Pahang.
    10        Kerja Ukur Bagi                               JKR
                Pembinaan Jalan                            Kelantan
                Dari  Cabang 3 ,
                Tumpat Kelantan.
    11         Kerja Ukur Bagi                              JKR
                 Projek Naik Taraf                       Ibu Pejabat
                 Bulatan dan
                 Jalan Kuala
                 Terengganu - Kota Bharu,
                 km 13 - Laluan 65
      12        Kerja - Kerja Ukur                         JPS
                  Kejuruteraan bagi                     Terengganu
                  Projek  Pembinaan
                  Perlindungan
                  Tebing Sg.
                  Terengganu
                  Fasa II.
       13       Kerja Ukur                                    JPS
                  Kejuruteraan Bagi                      Selangor
                  Parit Sungai Kandis
                  & Jalan Kebun Kanan,
                   Di Klang, Selangor.
       14       Kerja - Kerja Ukur                      JKR Wilayah
                  Tanah Cadangan                         Persekutuan
                  Blok Bangunan
                  Empat Tingkat untuk
                  Sekolah  Kebangsaan
                  Bullion Mining,
                  Kuala  Lumpur.
        15      Kerja - Kerja Ukur                      JKR Negeri
                  Tanah Bagi Tapak                       Selangor
                  Cadangan Sekolah
                  Menengah Sungai Buluh,
                  Seksyen 10, Petaling.

 Email: jusa.trg@mailcity.com
  ||Profile||Objektif||Pengalaman||Back||