OBJEKTIF SYARIKAT
 
 Memberi dan menyediakan perkhidmatan yang  terbaik dan  oleh memenuhi spesifikasi yang ditetapkan  kepada pelanggan dalam semua disiplin Ukur Tanah.
 Membuka peluang pekerjaan dan latihan kepada   individu yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan.
 Memberi sokongan kepada perkembangan   profesion Ukur Tanah khususnya dan lain-lain  profesion .
 Memberi sumbangan yang bermakna dalam  pembangunan negara.
 
 
 ||Profile||Objektif||Pengalaman||Back||